Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések (JVK)

A Európai Unió Víz Keretirányelve (2000/60/EK, továbbiakban VKI) szerinti víztest monitoring programok adatokat szolgáltatnak a víztestek általános állapotáról, az emberi hatásokkal érintett területekről és az intézkedések hatásáról. Az információgyűjtés részét képezi az emberi tevékenységekre, azaz a vizeket érő mennyiségi és minőségi terhelésekre vonatkozó adatgyűjtés is. A terhelések és hatások számbavétele, a monitoring tevékenység alapján történő állapotértékelés alapozzák meg az intézkedéseket, amelyet a vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmaz.

 

Országos szintű Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések

Töltse le a VGT3 Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések országos vitaanyagát!

A vitaanyag véleményezése lezárult!

A képre kattintva töltse le a VGT3 Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések országos dokumentumát!

Az országos, a részvízgyűjtő és az alegységi Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések véleményezése lezárult.  A VGT3 következő véleményezési szakasza 2020. december 23-tól hat hónapon keresztül lesz elérhető. Köszönjük az eddig beküldött javaslatokat és támogató közreműködésüket!

Az országos vitaanyag hat hónapon keresztül véleményezhető. Kérjük küldje meg észrevételeit 2020. június 22-ig a Mondja el véleményét menüpont alatt vagy küldje meg közvetlenül a vgt3@vizeink.hu központi email címre, vagy postai úton az Országos Vízügyi Főigazgatóság, vagy az illetékes Vízügyi Igazgatóság címére.

Részvízgyűjtő és alegységi szintű Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések

Magyarország 2022–2027 időszakra vonatkozó, harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének  (VGT3) részvízgyűjtő és alegységi szintű Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések (JVK3) című vitaanyagait és átdolgozott, elfogadott dokumentumait az alább hivatkozott oldalakon töltheti le (a részvízgyűjtő mappák alatt találhatóak meg az egyes tervezési alegységek dokumentumai):

Az elfogadott JVK3 dokumentumok mellett elérhetőek a beérkezett vélemények feldolgozását bemutató táblázatok is (vélemények, válaszok, elfogadás/elutasítás). A feldolgozási folyamatot bemutató táblázatban alkalmazott „Azonosítók” alapján az egyes beérkezett vélemények kikereshetők az összes beérkezett véleményt közreadó, letölthető, zip formátumú tömörített mappán belül.

Az országos, a részvízgyűjtő és az alegységi Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések véleményezése lezárult. Köszönjük a beküldött javaslatokat és támogató közreműködésüket!

A részvízgyűjtő és tervezési alegység szintű vitaanyagok egy hónapon keresztül véleményezhetők. Kérjük, küldje meg észrevételeit a véleményezési űrlapon keresztül. Véleménye az illetékes Vízügyi Igazgatósághoz kerül továbbításra.

Véleményezési határidők a következőek

alegységi JVK: 2020. május 22.

részvízgyűjtő JVK: 2020. június 5.

Az új típusú koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, véleményét kizárólag ezen a csatornán keresztül, elektronikusan juttassa el hozzánk!

A Duna nemzetközi vízgyűjtő Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének (3rd DRBMP) Jelentős Vízgazdálkodási Kérdései (SWMI) vitaanyag magyar nyelvű fordítása kizárólag tájékoztatási céllal itt elérhető:
https://vizeink.hu/wp-content/uploads/2020/03/HU_IC_220_Interim_Overview_SWMI_FINAL_HU.pdf

Az ezzel kapcsolatos véleményeztetést az ICPDR titkárság folytatta le az alábbi internetes oldalon:
http://icpdr.org/main/public-participation-interim-overview-significant-water-management-issues

Az átdolgozott, végleges SWMI dokumentum („Interim Overview: Significant Water Management Issues in the Danube River Basin District”) az alábbi linken érhető el angol nyelven:
https://vizeink.hu/wp-content/uploads/2021/01/IC_220_Interim_Overview_SWMI_FINAL-REV_2020.pdf