Kezdőlap

Üdvözöljük

Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási

 honlapján!

 

Az Európai Bizottság felismerte, hogy a szennyezések, a túlzott mértékű vízkivételek, valamint a vizek hidromorfológiai állapotának megváltoztatása veszélybe sodorták az európai vízkészleteket. Ez a felismerés vezetett oda, hogy a 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) 2000. december 22-i hatályba léptetésével megszületett az Európai Unió új vízpolitikája.

A VKI előírásai jogi keretet adnak az Európai Unió tagállamainak a szárazföldi felszíni és felszín alatti vizek, az átmeneti vizek, a parti tengervizek védelméhez.

A VKI végrehajtásának első lépéseként Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT1) 2010 áprilisában készült el. A VKI előírásai szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 6 évente felül kell vizsgálni, ezért 2015. év végére elkészült a VGT1 első korszerűsített, felülvizsgált változata, a VGT2, amely a 2016-2021 közötti időszakra vonatkozó intézkedési programot határozta meg.

A VGT2 készítésének időszakában, 2015-ben, a hetedik ENSZ Világfórumon fogadták el a fenntartható fejlődés 17 célkitűzését is. A hatos számú célkitűzés, „A vízhez és szanitációhoz (köztisztasághoz) történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki számára” 2030-ig.

Az antropogén eredetű klímaváltozás alapvetően új kihívásokat jelent az emberiség számára. Miután a klímaváltozás hatásainak kb. nyolcvan százaléka vízzel, vízen keresztül és víz által manifesztálódik, a fenntartható vízgazdálkodás, vizeink védelme az emberiség és életfenntartó ökoszisztémái fenntarthatóságának kulcskérdése.

A vízhiánnyal, a vizek szennyezésével, az ökoszisztémák integritásának csökkenésével, a termőföld leromlásával, a szükséges víziközmű-infrastruktúra elégtelenségével és a szélsőséges hidrológiai események (rekord méretű árvizek, villámárvizek és aszályok) előfordulásával kapcsolatos problémák az egész világon, így hazánkban is növekvő mértékben és gyakorisággal jelentkeznek.

A 2019 októberében rendezett 3. Budapesti Víz Világtalálkozó a vízválság hatásainak elkerülésére paradigmaváltást javasolt. Új, innovatív, digitális megközelítést ajánlott az információ gyűjtésére, feldolgozására és a különböző szintű döntéshozatalban való alkalmazására.

A VKI szerinti VGT felülvizsgálati kötelezettségnek megfelelően 2021. december 22-ig kell elkészülnie Magyarország felülvizsgált, 2022-2027 időszakra vonatkozó, harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének (VGT3). A terv nem csak Magyarország területére, hanem a Duna folyam teljes, nemzetközi vízgyűjtőjére is elkészül.

A VGT3 célkitűzése, hogy összeegyeztesse a VKI környezeti célkitűzéseinek elérését és fenntartását biztosító intézkedéseket a mezőgazdaság, vidék- és területfejlesztés, energiatermelés, hajózás, turizmus, klímaalkalmazkodás és a fenntartható vízgazdálkodás igényeivel, és a vizek jó állapotának elérése érdekében, a szociális és gazdasági célkitűzések figyelembevételével meghatározza a legköltséghatékonyabb intézkedési programot.

Az Ön által jelenleg böngészett honlap célja valamennyi érintett számára a teljes körű tájékoztatás a tervezés ütemtervéről, további folyamatáról, a tervek tartalmáról, ezért minden dokumentumot és fontos információt itt talál meg Magyarország harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervével kapcsolatban.

A Duna Nemzetközi Vízgyűjtő-gazdálkodási terv (3rd DRBMP) tervezetére vonatkozó információkat a következő linken találja meg:

Az ICPDR honlapján belül található induló oldal:
A nyilvánosságot tájékoztató összefoglaló oldal a legújabb részletekkel az alábbi linken található:
https://www.icpdr.org/main/activities-projects/public-consultation-draft-management-plan-updates-2021

A tervezet szövege:
A DRBMP tervezet szövege, a Duna szintű árvízkockázat-kezelési tervvel együtt, valamint a mellékletekkel és térképekkel az alábbi linkről tölthető le:
https://www.icpdr.org/main/wfd-fd-plans-published-2021

Az észrevételeket a tervezetekkel kapcsolatban 2021. szeptember 30-ig várjuk a következő címre: wfd-fd@icpdr.org. A konzultációt egy magyar nyelven is elérhető online kérdőív egészíti ki, melynek célja, hogy azok is véleményt alkothassanak, akiknek előzetes információjuk nincsen a tervekről. A kérdőív az alábbi linken érhető el:
https://www.icpdr.org/main/activities-projects/public-consultation-questionnaire

Az Ön/Önök véleménye különösen fontos számunkra, hiszen a vizeinket érintő változások környezetünk jövőjét mélyrehatóan érintik.

Kérem, látogassa rendszeresen honlapunkat és véleményével, hozzászólásával segítse munkánkat, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke!

 

Kovács Péter

Magyarország Víz Igazgatója