Kezdőlap

Üdvözöljük

Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási

 honlapján!

 

Az Európai Bizottság felismerte, hogy a szennyezések, a túlzott mértékű vízkivételek, valamint a vizek hidromorfológiai állapotának megváltoztatása veszélybe sodorták az európai vízkészleteket. Ez a felismerés vezetett oda, hogy a 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) 2000. december 22-i hatályba léptetésével megszületett az Európai Unió új vízpolitikája.

A VKI előírásai jogi keretet adnak az Európai Unió tagállamainak a szárazföldi felszíni és felszín alatti vizek, az átmeneti vizek és a parti tengervizek védelméhez.

A VKI végrehajtásának első lépéseként Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT1) 2010 áprilisában készült el. A VKI előírásai szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 6 évente felül kell vizsgálni. 2015. év végére készült el a VGT1 első korszerűsített, felülvizsgált változata, a VGT2, majd 2021 végére a VGT3, amely vizeink terheléseit, állapotértékelését, a jó állapot eléréséhez szükséges előrehaladást foglalja össze, a környezeti célkitűzéseket és ezek alapján a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó intézkedési programot határozza meg.

A vízhiánnyal, a vizek szennyezésével, az ökoszisztémák integritásának csökkenésével, a termőföld minőségének romlásával, a szükséges víziközmű-infrastruktúra elégtelenségével és a szélsőséges hidrológiai események (rekord méretű árvizek, villámárvizek és aszályok) előfordulásával kapcsolatos problémák az egész világon, így hazánkban is növekvő mértékben és gyakorisággal jelentkeznek.

Az antropogén eredetű klímaváltozás alapvetően új kihívásokat jelent az emberiség számára. Miután a klímaváltozás hatásainak kb. nyolcvan százaléka vízzel, vízen keresztül és a víz által manifesztálódik, a fenntartható vízgazdálkodás, vizeink védelme az emberiség és az életfenntartó ökoszisztémák fenntarthatóságának kulcskérdése.

A Kormány 2022. április végén az 1242/2022. (IV. 28.) számú határozatával hirdette ki Magyarország második alkalommal felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási tervét (VGT3). Az első felülvizsgált árvízkockázat-kezelési tervet (ÁKKT2) a Kormány az 1480/2022. (X. 13.) számú határozatával hirdette ki. A tervek nem csak Magyarország területére, hanem a Duna folyam teljes, nemzetközi vízgyűjtőjére is elkészültek a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) koordinálásával.

A VGT3 célkitűzése, hogy összeegyeztesse a VKI 2027-re elérendő környezeti célkitűzéseit és az elérésüket biztosító intézkedéseket a mezőgazdaság, vidék- és területfejlesztés, energiatermelés, hajózás, turizmus, klímaalkalmazkodás és a fenntartható vízgazdálkodás igényeivel a vizek jó állapotának elérése érdekében, a szociális és gazdasági célkitűzések figyelembevételével. Az ÁKKT2 célja pedig, hogy keretet biztosítson az árvízkockázatok értékelésére és kezelésére, az árvizekkel kapcsolatos, az emberi egészségre, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt káros következmények csökkentése érdekében.

Az Ön által jelenleg böngészett honlap célja az, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson a tervezés folyamatáról, a tervek tartalmáról valamennyi érintett számára.

Magyarország elfogadott harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervével kapcsolatos információk, dokumentumok itt érhetőek el, továbbá a honlap archívumában találhatóak a korábbi vízgyűjtő-gazdálkodási tervek is.

A 2022 februárjában megrendezett, negyedik miniszteri konferenciájával az ICPDR elfogadta a Duna szintű vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (3rd DRBMP) és a Duna szintű árvízkockázat-kezelési tervet (2nd DFRMP), amelyeket angol nyelven a következő linken talál meg;

http://icpdr.org/main/2021-updates-danube-river-basin-flood-risk-management-plans-published

Kérem, látogassa rendszeresen honlapunkat, és véleményével, hozzászólásaival segítse munkánkat, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke!

Kovács Péter

Magyarország Víz Igazgatója