Társadalmi konzultáció

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK Irányelve az árvízkockázatok értékelésének és kezelésének témakörét az országok számára egységesen és kötelező jelleggel szabályozza. A végrehajtás nemzeti feladatait Magyarországon a 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet tartalmazza. A szabályozás előírja, hogy a tagállamoknak előzetes kockázatbecslést, árvízi veszély- és kockázati térképeket, továbbá az árvízkockázat kezelésére, csökkentésére hozandó intézkedéseket kell kidolgozni, és ezt hat évente szükséges felülvizsgálni. Magyarországon ez a munka az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálásával zajlik „Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata” című, KEHOP-1.1.0-15-2016-00006 azonosítószámú projekt végrehajtásával.

Magyarország ezen Európai Unió (EU) szabályozás előtt is nagy figyelmet fordított az árvízi kockázatok felmérésére és a veszélyeztetettség, illetve a kockázatok csökkentésére, hiszen az ország árvízvédelmi szempontból Európában a legveszélyeztetettebb területek közé tartozik.

Az Árvízi Irányelv alapján a 2011-ben elkészült, majd 2018-ban aktualizált előzetes kockázatbecslés jelöli ki azokat az árvíz-veszélyeztetett területeket, amelyekre további részletes vizsgálatokat kell elvégezni.

Az előzetes kockázatbecslés alapján 2013-ban készült el a területi veszély- és kockázati térképek első változata, amely felülvizsgálata 2019-ben elkészült. Az egyes veszélytérképek bemutatják a területek elöntésének, a várhatóan kialakuló elöntési vízmélységek várható előfordulási valószínűségét. A kockázati térképek az elöntés által veszélyeztetett területeken a vagyoni, humán, ökológiai, és örökségvédelmi kockázatokat mutatja be.

A végrehajtás keretében további feladat az árvízkockázat-kezelési intézkedések EU Víz Keretirányelvvel (VKI) való összehangolása, és az árvízkezelési intézkedések VKI szempontjai szerinti értékelése.

A munka végrehajtása során az egyes részeredmények folyamatosan kerülnek megismertetésre. A honlapon közreadott részeredmények alapján az érintetteknek, a különböző társadalmi szervezeteknek lehetőségük van a tájékozódásra véleménynyilvánításra.

A tájékoztatást és véleménynyilvánítást segítik a 2021 tavasz-nyári időszakára tervezett konzultációs időszak, mely során két ütemben tervezzük bemutatni az elkészült eredményeket, a pandémiás helyzetre való tekintettel kizárólag online formában.

A tavaszi időszakban az első ütemben az árvízi elöntés-, veszély-, és kockázati térképek, valamint azok kiértékelésének konzultációja lezajlott.

A második ütemben az árvízkockázat kezelésére, csökkentésére hozandó intézkedések konzultációjára – a második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervvel közösen – online fórumok megtartásával kerül sor. A fórumokat megelőzően az eredmények bemutatására tematikus előadásokat teszünk közzé ezen az oldalon a https://vizeink.hu/akk-elso-felulvizsgalata/ menüpont alatt. A fórumok megtartásával kapcsolatosan részletesebben honlapunkon az alábbiakban tájékozódhat.

Az elkészített dokumentumok, és a kockázatkezelési intézkedések hat évente felülvizsgálatra kerülnek, így az időközbeni tapasztalatok, vélemények, javaslatok a következő felülvizsgálatkor a programba figyelembe vehetők, beépíthetők.

Társadalmi konzultáció 2021 I. ütem: A konzultáció első üteme lezárult, a beérkezett vélemények jelenleg feldolgozás alatt állnak, a válaszokat ezen az oldalon tesszük majd közzé. Köszönjük az eddig beküldött javaslatokat és támogató közreműködésüket!

Társadalmi konzultáció 2021 II. ütem: A társadalom bevonásának részeként, a véleményezési lehetőség bővítéseként 2021. augusztus 30. és 2021. szeptember 9. között online tematikus és területi fórumokat szervezünk, amelyek során lehetőség nyílik az érdekelt felek további tájékoztatására, vélemények, javaslatok megvitatására.

Az online fórumokat megelőzően, a témákat bemutató előadásokat és szakmai tájékoztatókat teszünk közzé, ezzel is támogatva az online egyeztetés hatékonyságát. A fórumok – vizeink állapotának bemutatásával és a tervezett intézkedések, tevékenységek közérhető összefoglalásával – hozzájárulnak a VGT és ÁKK szélesebb társadalmi elfogadottságához, támogatottságának további növeléséhez. Az online fórumokon a lakosság, a helyi és regionális döntéshozók, az érintett hatóságok, szakmai szervezetek, környezetvédelmi és egyéb civil szervezetek részvételére számítunk.

 

A részvétel az online fórumokon, illetve a fórumok témáihoz előzetes kérdés, észrevétel beküldése ingyenes regisztrációhoz kötött.

Vegyen részt Ön is az egyeztetésen, fogalmazza meg kérdéseit, mondja el véleményét! Vizeink állapota, védelme, megőrzése és a mindezeket érintő változások környezetünk és jövőnk kulcskérdései!