Társadalmi konzultáció

Magyarország  ezen Európai Unió (EU) szabályozás előtt is nagy figyelmet   fordított  az árvízi  kockázatok  felmérésére  és a veszélyeztetettség,   illetve  a  kockázatok csökkentésére,  hiszen  az  ország  árvízvédelmi   szempontból Európában a legveszélyeztetettebb területek közé tartozik.

 

Az   Árvízi   Irányelv  alapján  a  2011-ben  elkészült,  majd  2018-ban   aktualizált    előzetes kockázatbecslés    jelöli    ki   azokat   az   árvíz-veszélyeztetett    területeket,    amelyekre további   részletes   vizsgálatokat kell elvégezni.

 

Az  előzetes  kockázatbecslés  alapján  2013-ban  készült  el a területi   veszély-  és kockázati  térképek  első változata, amely felülvizsgálata   2019-ben  elkészült.  Az  egyes veszélytérképek  bemutatják a területek   elöntésének,   a   várhatóan  kialakuló  elöntési vízmélységek  várható   előfordulási  valószínűségét.  A  kockázati  térképek  az  elöntés által   veszélyeztetett    területeken   a   vagyoni,   humán,   ökológiai,   és   örökségvédelmi kockázatokat mutatja be.

 

A   végrehajtás  keretében  további  feladat  az  árvízkockázat-kezelési   intézkedések  EU Víz  Keretirányelvvel (VKI) való összehangolása, és az   árvízkezelési intézkedések VKI szempontjai szerinti értékelése.

 

A munka végrehajtása során az egyes részeredmények folyamatosan kerülnek megismertetésre.   A honlapon  közreadott  részeredmények  alapján  az   érintetteknek, a  különböző társadalmi szervezeteknek lehetőségük van a   tájékozódásra véleménynyilvánításra.

 

A  tájékoztatást  és  véleménynyilvánítást  segítik  a 2021 tavasz-nyári   időszakára tervezett  konzultációs  időszak,  mely  során  két  ütemben   tervezzük  bemutatni  az elkészült  eredményeket, a pandémiás helyzetre   való tekintettel kizárólag online formában.   A  tavaszi  időszakban  az első ütemben az árvízi elöntés-, veszély-, és kockázati   térképek,   valamint   azok   kiértékelésének  konzultációja   lezajlott.

 

A  második  ütemben  az  árvízkockázat kezelésére, csökkentésére hozandó intézkedések konzultációjára – a második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervvel   közösen – online fórumok megtartásával kerül sor. A fórumokat megelőzően   az  eredmények  bemutatására tematikus előadásokat teszünk közzé ezen az   oldalon https://vizeink.hu/akk-elso-felulvizsgalata/ menüpont alatt. A   fórumok   megtartásával   kapcsolatosan részletesebben  honlapunkon  az   alábbiakban tájékozódhat.

 

Az  elkészített  dokumentumok,  és  a  kockázatkezelési intézkedések hat   évente  felülvizsgálatra  kerülnek,  így  az  időközbeni  tapasztalatok,   vélemények,   javaslatok   a  következő  felülvizsgálatkor  a  programba   figyelembe vehetők, beépíthetők.

 

Társadalmi  konzultáció 2021 I. ütem: A konzultáció első üteme lezárult,   a   beérkezett   vélemények   feldolgozása  megtörtént,  a  válaszok  az   alábbiakban  érhetők  el. Köszönjük a beküldött javaslatokat és támogató   közreműködésüket!

 

 

Az írásos társadalmi konzultációra érkezett vélemények és válaszok az alábbiakban érhetők el: ÁKK-ra érkezett vélemények és válaszok

 

 

Társadalmi konzultáció 2021 II. ütem: A társadalom bevonásának részeként   2021.augusztus  30.  és 2021. szeptember 9. között online tematikus és   területi   fórumokat  szerveztünk,  amelyek  során  lehetőség  nyílt  az   érdekelt   felek   további   tájékoztatására,   vélemények,   javaslatok   megvitatására.

 Az  online  fórumokat  megelőzően,  a  témákat  bemutató  előadásokat és   szakmai  tájékoztatókat  tettünk  közzé,  ezzel  is  támogatva az online   egyeztetés  hatékonyságát.

A fórumok – vizeink állapotának bemutatásával   és a tervezett intézkedések, tevékenységek közérhető összefoglalásával    hozzájárulnak  a  VGT  és  ÁKK  szélesebb  társadalmi elfogadottságához,   támogatottságának további növeléséhez. 

Az online fórumokon a lakosság, a   helyi   és   regionális  döntéshozók,  az  érintett  hatóságok,  szakmai   szervezetek,   környezetvédelmi   és   egyéb   civil   szervezeteket  is   meghívtuk.

 

 

 

A II. ütemben lezajlott online fórumok programja az alábbiakban olvasható.