Társadalmi konzultáció

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK Irányelve az árvízkockázatok értékelésének és kezelésének témakörét az országok számára egységesen és kötelező jelleggel szabályozza. A végrehajtás nemzeti feladatait Magyarországon a 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet tartalmazza. A szabályozás előírja, hogy a tagállamoknak előzetes kockázatbecslést, árvízi veszély- és kockázati térképeket, továbbá az árvízkockázat kezelésére, csökkentésére hozandó intézkedéseket kell kidolgozni, és ezt hat évente szükséges felülvizsgálni. Magyarországon ez a munka az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálásával zajlik „Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata” című, KEHOP-1.1.0-15-2016-00006 azonosítószámú projekt végrehajtásával.

Magyarország ezen Európai Unió (EU) szabályozás előtt is nagy figyelmet fordított az árvízi kockázatok felmérésére és a veszélyeztetettség, illetve a kockázatok csökkentésére, hiszen az ország árvízvédelmi szempontból Európában a legveszélyeztetettebb területek közé tartozik.

Az Árvízi Irányelv alapján a 2011-ben elkészült, majd 2018-ban aktualizált előzetes kockázatbecslés jelöli ki azokat az árvíz-veszélyeztetett területeket, amelyekre további részletes vizsgálatokat kell elvégezni.

Az előzetes kockázatbecslés alapján 2013-ban készült el a területi veszély- és kockázati térképek első változata, amely felülvizsgálata 2019-ben elkészült. Az egyes veszélytérképek bemutatják a területek elöntésének, a várhatóan kialakuló elöntési vízmélységek várható előfordulási valószínűségét. A kockázati térképek az elöntés által veszélyeztetett területeken a vagyoni, humán, ökológiai, és örökségvédelmi kockázatokat mutatja be.

A végrehajtás keretében további feladat az árvízkockázat-kezelési intézkedések EU Víz Keretirányelvvel (VKI) való összehangolása, és az árvízkezelési intézkedések VKI szempontjai szerinti értékelése.

A munka végrehajtása során az egyes részeredmények folyamatosan kerülnek megismertetésre. A honlapon közreadott részeredmények alapján az érintetteknek, a különböző társadalmi szervezeteknek lehetőségük van a tájékozódásra véleménynyilvánításra.

A tájékoztatást és véleménynyilvánítást segítik a 2021 tavasz-nyári időszakára tervezett konzultációs időszak, mely során két ütemben tervezzük bemutatni az elkészült eredményeket, a pandémiás helyzetre való tekintettel kizárólag online formában.

A tavaszi időszakban az első ütemben az árvízi elöntés-, veszély-, és kockázati térképek, valamint azok kiértékelésének konzultációja zajlik, mellyel kapcsolatban a lent jelzettek alapján várjuk véleményüket a kifüggesztéstől számított egy hónapig.

A második ütemben az árvízkockázat kezelésére, csökkentésére hozandó intézkedések konzultációjára – a második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervvel közösen – online fórumok kerülnek megtartásra. A fórumokat megelőzően az eredmények bemutatására tematikus előadásokat teszünk közzé. A fórumok megtartásával kapcsolatosan részletesebben honlapunkon a későbbiekben tájékozódhat.

Az elkészített dokumentumok, és a kockázatkezelési intézkedések hat évente felülvizsgálatra kerülnek, így az időközbeni tapasztalatok, vélemények, javaslatok a következő felülvizsgálatkor a programba figyelembe vehetők, beépíthetők.

Társadalmi konzultáció 2021 I. ütem: Magyarország Árvízkockázat Kezelési Tervének első felülvizsgálatának a társadalmi konzultáció I. ütemére elkészült dokumentumai és térképei már elérhetők. Kérjük észrevételeit 2021. július 1-ig a lenti űrlap segítségével, vagy közvetlenül az akk@vizugy.hu központi email címre küldje meg. Köszönjük az eddig beküldött javaslatokat és támogató közreműködésüket!

Társadalmi konzultáció 2021 II. ütem: Részletesebb információk a későbbiekben.