akk

Magyarországon évszázados hagyománya van az árvízvédelmi rendszerek kiépítésének és fejlesztésének. Azonban a társadalmi-gazdasági, és főként a környezeti viszonyok a legutóbbi egy-két évtizedben gyökeresen megváltoztak.

A nagyobb gyakorisággal jelentkező rendkívüli árvizek tapasztalatai arra utalnak, hogy az árvízi elöntéshez kapcsolódó kockázatviselést és annak érintettek közötti megosztását újra kell gondolni. A védelmi rendszer fejlesztésénél indokolt áttérni a kockázat értékelése alapján történő tervezésre, amely a kevésbé értékes területek elöntésével kíméli meg az érzékenyebb területeket, jóval hatékonyabb erőforrás-felhasználás mellett.

Az erre a célra kidolgozott többlépcsős projekt konstrukció 2008-ban indult. Az I. ütem a veszély- és kockázati térképek készítésének és a kockázatkezelés tervezésének metodikáját és a szükséges adatok körét határozta meg annak érdekében, hogy egységes módon kerüljön meghatározásra az ár- és belvízi kockázat, és a fejlesztések során objektíven meg lehessen határozni a prioritási sorrendet.

A 2009-2012 között zajló II. ütemben elkészült az előzetes árvízi kockázatértékelés és kockázatbecslés az EU elvárásainak megfelelően, valamint megtörtént az I. ütemben meghatározott adatok előállítása és adattári elhelyezése.A 2015-ben befejezett III. ütemben megvalósult az országos árvízi kockázati térképezés és a stratégiai kockázati tervezés.

A mostani projekt keretében megkezdődött a metodika, illetve a veszély- és kockázati térképek első felülvizsgálata, aktualizálása. A több mint 1 Mrd forintos beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében teljes mértékben EU forrásból valósulhat meg.

 

PROJEKT INFORMÁCIÓK:
A projekt címe: „Az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata”
Azonosítószáma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00006 Támogatási összeg: 1 100 000 000 Ft Támogatási intenzitás: 100% Projekt kezdete: 2016. 10. 25.
Projekt megvalósításának tervezett
befejezése: 2021. 12. 31.